Goodyear kjøper opp Cooper Tire

22. februar 2021

Denne transaksjonen skal skape en sterkere USA-basert leder innenfor den globale dekkindustrien.

AKRON, Ohio i USA 22. feb. 2021 – Vi har gleden av å dele nyhetene som vi tror vil bidra til å bygge virksomheten deres og ytterligere styrke forholdet deres til Goodyear. I dag kunngjorde vi at Goodyear har inngått avtale om å kjøpe opp Cooper Tire. Tilsammen blir vi en enda sterkere partner for kunder som dere.

Cooper har en portefølje av anerkjente merkevarer som utfyller Goodyears allerede sterke produktsortiment. Coopers merkevarer omfattet blant annet Cooper, Mastercraft, Roadmaster og Mickey Thompson. Vi har gleden av at kombinasjonen av de to selskapene våre gir dere muligheten til å føre enda flere produkter fra Goodyear over hele verdispekteret.

Betydelige kundefordeler
Transaksjonen drar nytte av de aktuelle sterke sidene til begge selksapene for å gi mange fordeler til kunder som dere, herunder:

  • Utvidet produktsortiment. Kombinasjonen av utfyllende merkevarer skaper en omfattende portefølje som fullstendig dekker de høyere, mellomliggende og lavere nivåene.
  • Kombinert styrke i lette trucker og SUV-er. Transaksjonen drar fordel av selskapenes felles styrke innenfor lette truck- og SUV-produkter for å bedre betjene dette svært lønnsomme segmentet.
  • Større produksjonskapasitet.Inkluderingen av Cooper gir muligheter til å utvide utvalgte Cooper-anlegg for å øke kapitaleffektiviteten og -fleksibiliteten.
  • Forbedret service.De kombinerte aktivaene våre forbedrer ytterligere servicen til kundene våre.

Hva som så skjer
Denne kunngjøringen er bare første trinn i prosessen. Inntil transaksjonen fullføres, som forventes i andre halvdel av 2021, kommer Goodyear og Cooper til å forbli separate selskaper og ingen ting om måten vi jobber med deg forandres. Det vil ta litt tid for spesifkk informasjon om det kombinerte selskapet å komme sammen og siden det fremdeles er tidlig i prosessen kan det være spørsmål som vi ennå ikke er i stand til å besvare.

Vi synes denne kombinasjonen er spennene og mulighetene det vil gi til verdiskapning for merkevarene Goodyear og Cooper, og hvordan det kan hjelpe kudnene våre med å få større markedsandeler og bli forbrukernes foretrukne valg.   Goodyear og Cooper har en felles forpliktelse til integritet, kvalitet, fleksibilitet og teamarbeid som støtter en vellykket integrering.

Som alltid takker vi dere for den fortsatte støtten og virksomheten. Vi ser frem til en spennende fremtid.

Vennlig hilsen,

Rich Kramers underskrift

Richard J. Kramer
Chairman, CEO og President


Hvis du vil ha mer informasjon og oppdaterte nyheter om denne transaksjonen, gå til https://goodyearcooper.transactionfacts.com/.