Flåteundersøkelser, stedrevisjoner bidrar til at dekkene ruller

Dekkenes betydning for vellyket drift av kjøretøy ved gruver, steinbrudd, byggeplasser og havner kan ikke understrekes sterkt nok. Følgende beste praksiser hjelper deg med å oppnå optimal ytelse og levetid og dekk og fordelene ses direkte i de økonomiske resultatene:

  • Flåteundersøkelser. Kontroller dekkene før hvert skift – ikke bare for oppumpingproblemer, men også for mønsterdybde og kuttskader og rifter som har potensiale til å bli større revner over tid. Kontroller også dekk som ikke stemmer overens. Flåteundersøkelser kan bidra til å identifisere og korrigere disse ofte oversette sakene før de utvikler seg til dyre problemer.
  • Stedsrevisjoner. Undersøk stedet og veiene som leder inn til og ut av stedet. Er det steiner og annet avfall i utstyrets bane? Administrasjon av vann er også viktig. Er stedet også designet på en slik måte at vannet enkelt dreneres fra det. Er det stillestående vann i form av grumsete søledammer på stedet. Er det vann på innkommende eller utgående veier? Det er vanskelig å vite hvilke dekkskadende gjenstander som kan ligge skjult under dammenes overflate. Fjerner risikoen ved å opprettholde tørre overflater.

Kontroller at du og teamet ditt arbeider med Goodyears terrengdekkselger for å optimalisere avkastningen på dekkinvesteringen.