Stedsaministrasjon: Virkningen av veiskraper og kurver

Stedsadministrasjon er avgjørende for optimal dekkytelse. Dette stemmer særlig når det gjelder veiers helling og svinger. Her er noen ting å være på utkikk etter:

  • Helling av vei. Vær oppmerksom på hvordan veier som leder inn på eller ut av arbeidsstedet heller opp- eller nedover. Veier som bygges for bratt oppover kan få en lastebils tyngdepunkt til å forskyves bakover, noe som gir ekstra påkjenning på kjøretøyets bakdekk. Veier med nedoverhelling som er for bratte kan forskyve lastebilens tyngdepunkt fremover, noe som øker trykket på kjøretøyets fordekk. Veiens helling skal aldri overskride 8%.
  • Svinger på vei. Unngå svinger med for kort radius på veier som fører inn på eller ut av arbeidsstedet. Ideelt sett skal svinger være så slake og brede som mulig for å unngå for stort trykk på utvendige dekk. Veier skal ha en superhevet profil, tilsvarende til en racerbane. Dette bidrar til å gi lastebilene mer slingringsmonn, noe som kan forlenge levetiden til dekkene.

God helling for vei og svinger kan bidra til å optimalisere dekkytelse og oppetid for kjøretøy.