Dumperposisjonering gir stort utbytte

Det er viktig å passe nøye på dekkene på dumperne. Er du nok opptatt med hvordan dumperne er posisjonert?

Når en dumper rygger mot en steinhaung, følg nøye med på posisjoneringen av bakakselen i forhold til den fremre kanten av haugen. Og kontroller at den fremre kanten er fri for avfall. Vinkel og avstand er avgjørende. Hold den fremre kanten fri, noe som bidrar til å unngå kuttskader på dekkene, støtskade og andre problemer.

Bakkeoverflater skal også være flate. Når en nylig lastet dumper kjører bort, rydd umiddelbart området for å fjerne steiner som kan ha falt på bakken under lastingen. Det å være oppmerksom på hvor dumperne er – og deres omgivelser – bidrar til å holde dem gående i drift.