Dekkytelsessporing gir mange fordeler

Dekk kan utgjrøe en betydelig investering. Følgelig bør passende tiltak treffes for å optimalisere levetiden og ytelsen deres. Dette inkluderer gjennomføring av etablerte dekk- og stedsvedlikeholdspraksiser, blant annet regelmessig kontroll av tekktrykk og -tilstand, stedsrevisjoner med mer.

Sporing av ytelse kan også spille en viktig rolle i å hjelpe deg til å få mest mulig ut av dekkene.

Gjennom Goodyears eksklusive EMTrack-administrasjonverktøy for dekkytelse, kontrollerer opplærte dekkteknikere dekkene på kjøretøy og samler data om dekktrykk, mønsterdybde og andre nøkkelmål. Denne informasjonen lastes deretter automatisk opp i en spesiell EMTrack-app som holder til i et passordbeskyttet miljø.

Over tid kan ansamlingen av data gi deg muligheten til å overvåke og føre diagram over ytelsesindikatorer som blant annet kostnad per time, kostnad per tonn og timer per 32nd. Denne informasjonen kan hjelpe deg med å fatte bedre beslutninger om dekkvedlikehold samtidig som det bidrar til å anslå fremtidige dekkbehov. Dette kan i sin tur være til hjelp med budsjettering, fremtidig dekkvalg og andre vurderinger.

Hvis du vil ha mer informasjon om Goodyears EMTrack-system, kontakt Goodyears terrengdekkselger.