Oppretthold (og få) riktig oppumping av dekk

Du har valgt det rette dekket for kjøretøyet. Hva skjer så? Svaret er vedlikehold. Siden dekk er av avgjørende betydning – og fordi de utgjør en betydelig investering – svarer det seg å oppnå maksimal ytelse og levetid for dem. Opprettholdelse av riktig dekktrykknivåer er den mest virkningsfulle vedlikeholdsprosedyren du kan anvende for å oppnå dette.

Konsekvent, riktig dekktrykk har positiv innvirkning på dekkslitasje og levetiden til dekkstammen og kan bidra til å redusere drivstofforbruket for maskinene. Kontroll av dekktrykk skal inngå i inspeksjonen før hvert skift. Hvis det ikke er mulig, kontroller dekktrykket minst én gang om dagen.

Vær på vakt mot både over- og underoppumping av dekkene. Overoppumping kan føre til ujevn slitasje og gjøre dekkene mer utsatt for punktering under kjøring i ulendt terreng. Underoppumping kan få dekkene til å bøyes mer. Pass også på at du ikke overbelaster dekkene.

Dekk er designet for å holde utstyret i gang. Pass på at du er nøye med å opprettholde riktig dekktrykk for å holde kjøretøyene gående.