Få mest mulig ut av investeringen

juli/august 2016


Eric Matson på Goodyear forklarer hvorfor tonn/km i timen-rating og mønsterdybdedesign spiller avgjørende roller i dekkytelse Og hvordan vedlikehold kan hjelpe deg med å optimalisere investeringen

Tunge dumpere kjører over ekstremt krevende bakkeforhold mens de transporterer enorme laster. Følgelig utsettes disse kjøretøyene for enorme krefter. Derfor er det kritisk for flåte- og vedlikeholdsansvarlige å velge rett dekk for disse fortjenestegenererende maskiner.

Det er flere faktorer som skal vurderes ved valg av dekk for dumperne. Evaluering av gruvestedets fotavtrykk topper listen. Før du velger et bestemt dekk, skal du ha en grundig forståelse av dumperens aktiviteter på stedet.

Dette kan oppnås ved å montere en plasseringssporingsenhet på en lastebil og la kjøretøyet kjøre en angitt tidsperiode (Goodyear anbefaler 24 til 48 timer). Dette bidrar til å utarbeide et stedskart.

Samtidig skal du spore avstanden lastebilen kjører, hastigheten og lasten den transporterer. Mange lastebiler er allerede utstyrt med apparater som loggfører hastighets- og lastdata.

Deretter skal du ta gjennomsnittslasten og gange den med gjennomsnittshastigheten. Dette gir deg stedets tonn/kilometer i timen-rating (TPKH).

Hvert bergverksdriftdekk, uansett bruk har også en bestemt tonn/kilometer i timen-rating som dikterer hvor mye dekket kan bære ved en bestemt hastighet og sammenlignes så med gruvestedets tonn/kilometer i timen-rating.

I hvert tilfelle vil du velge et dekk med en høyere tonn/kilometer i timen-rating enn stedets tonn/kilometer i timen-rating. Dette bidrar til å sikre at du har valgt rett dekk for stedet.

Mønsterdybdedesign

Betal særlig oppmerksomhet til dekkets mønsterdybdedesign.

Du kan få presentert flere mønsterdybdedesignalternativer som på overflaten synes like brukbare. Det som er under dekket – bakkeforholdene – avgjør imidlertid ofte hvilken mønsterdybdedesign du til sist bruker.

Er bakkeforholdene relativt jevne? I så tilfelle kan et dekk med grunnere mønsterdybde være mer passende. Er bakkforholdene svært krevende eller steinete? Da kan du bruke et dekk som har dypere mønsterdybde for økt veigrep og beskyttelse mot kuttskader.

Hvis du er i tvil, rådfør deg med en representant for dekkprodusenten som kan hjelpe deg med å evaluere stedets bakkeforhold og foreta en ekspertproduktanbefaling.

Under evaluering av bakkeforholdene skal du også se etter potensielle problemområder inkludert veiene som leder inn i og ut av stedet. Er disse områdene fri for steiner og annet avfall som kan skjære inn i dekkene? Hvordan ryddes de?

Er det noe som kan gjøres, som å legge et lag grus, for å forbedre dekkets veigrep? Hvor mange svinger må lastebilene ta? Hvor bratte er bakkehellingene oppover og nedover. Goodyear anbefaler å begrense bakkehellingen til maksimalt åtte grader både oppover og nedover.

Oppretthold (og oppnå)

Vær oppmerksom på at fordeler oppnådd med nøye valg av dekk kan gå tapt ved dårlig vedlikehold av dekkene. Fordi dekk er av avgjørende betydning for å oppnå oppdragsmål og de utgjør en betydelig investering, svarer det seg å gjøre alt du kan for å optimalisere ytelsen og levetiden til dekkene.

Opprettholdelse av riktig oppumpingsnivå er den aller mest effektive måten du kan oppnå optimal ytelse og levetid for dekkene. Konsekvent riktig oppumping påvirker dekkslitasje og dekkstammelevetid positivt og kan også bidra til å redusere drivstofforbruket til lastebilen.

Kontroll av oppumpingen skal inngå som del av hver inspeksjon av dekket før skift. Hvis det ikke er mulig, skal du kontrollere dekkenes oppumpingstrykk minst én gang daglig.

Vær på vakt mot både over- og underoppumping av dekkene. Overoppumping kan føre til ujevn slitasje og gjøre dekkene utsatt for punktering under rulling over robust terreng. Underoppumping får dekkene til å bøyes mer.

Og kontroller at du ikke overbelaster dekkene. Underoppumping og overbelastning kan skade dekkene.

Dekk er designet for å holde dumpere i gang. Kontroller at du og teamet ditt bruker de rette dekkene og vedlikehold dem nøye slik at lastebilen holdes gående.

Terrengdekkveteranen Eric Matson er den globale feltingeniørlederen for Goodyear Tire & Rubber Companys terrengdekkvirksomhet.