Regummiering av terrengdekk

Goodyears regummiering av terrengdekk er konstruert for å gi tilsvarende ytelse til nye dekk for selv de mest krevende jobbene. Regummiering bidrar ikke bare til å redusere samlet eierskapskostnad, men også til å forlenge levetiden til dekkene samtidig som forventet veigrep og dekkslitasje oppnås.

Få mest mulig ut av investeringen

Spar opptil 60 %

Dekkstammene for Nivå 1 er robuste kandidater for å tåle én eller flere regummieringer som forlenger dekkenes levetid. Dette kan gi besparelser på opptil 60 % i forhold til nye dekk, noe som reduserer de samlede eierskapskostnadene.

Spør ekspertene våre

Gir tilsvarende ytelse til nye dekk

Veigrepet og dekkslitasjen du forventer

Goodyear-regummieringer foretas med de samme blandingene og mønsterdesignene som de opprinnelige Goodyear-dekkene. Dette innebærer at de gir tilsvarende veigrep og dekkslitasje til nye dekk på jobben.

Spør ekspertene våre

Fremmer bærekraft

Bedre for alle

Siden 1957 har Goodyear regummiert Nivå 1-terrengdekkstammer, noe som forlenger dekkenes levetid samtidig som det bidrar til å redusere unødig avfall.

Muliggjør enkel fakturering

En kjent prosess

Fakturering kan håndteres gjennom forhandlernettverket vårt for enhver Goodyear nasjonal konto.

Teknologiene våre

Form-vulkanisering

Regummiering av høy kvalitet vulkanisert på dekkstammen i en form og presse, noe som gir tilsvarende utseende og ytelse til et nytt dekk.

Skåret dekkmønster

TIlpasset dekkmønster skåret direkte inn i regummieringen for spesialbehov.

Heldekk

Punkteringssikker ytelse muliggjør lang levetid på et utvidet hjul.

Er du klar for regummiering?

Se regummieringene våre
Tiltrodde regummierings-spesialister

Hver terrengdekkstamme regummieres på anlegget vårt i North Bay, Ontario, Canada.

Lagerregummieringer tilgjengelig

Regummierte dekkstammer er tilgjengelig for kjøp gjennom forhandlernettverket vårt.

Er dere ikke interessert i regummiering?

La ikke aktivaene deres gå til spille. Vi kan kjøpe Nivå 1-dekkstammer som kvalifiserer for regummiering.