Pålitelige tjenester

Ekspertfeltstøtte for å bidra til optimalisering av driften din.

Global feltstøtte

Støtte i verdensklasse som hjelper dere med å få utført arbeidet

Dekkfagfolkene våre er tilgjengelig når dere trenger dem, og jobber tett med dere for å fastslå behovene deres og hjelpe dere med produktivitetsforbedrende løsninger. Har du noen spørsmål? Trenger du mer informasjon om dekk eller bruk? Teamet vårt av terrengdekkeksperter har svarene du trenger.

Goodyears terrengekspert i felten

Evalueringer på stedet

Goodyears dekkeksperter vurderer dekk

Ekspertråd for å optimalisere arbeidsplassen

Er arbeidsplassen optmalisert for bedret produktivitet og redusert eierskapskostnad? La oss evaluere situasjonen.

Dekkundersøkelser

Goodyears terrengeksperter som vurderer dekktilstand

Hold rede på dekkenes tilstand

Fra dekktrykk til mønsterdybde og alt i mellom kan vi burdere tilstanden til dekkene og identifisere potensielle vedlikeholdsmuligheter.

Internasjonalt distribusjonsnettverk

Få dekk når og hvor du trenger dem

Med seks terrengdekkproduskjonsanlegg verden over og distribusjon på seks kontinenter kan vi hjelpe dere med å skaffe riktig dekk på riktig sted til riktig tid.

punkter på globalt kart