Slik velger du riktig terrengdekk for driften din

Lasebiler på bygg- og anleggssteder og bergverksdriftsteder kjører ofte over krevende bakkeforhold mens de transporterer tunge laster. Dekkene på disse kjøretøyene kan utsettes for enorme krefter. Følgelig er det avgjørende at du velger rette dekk for disse fortjenestegenererende maskinene.

Det er en rekke faktorer som skal vurderes ved valg av dekk for dumpere og øverst på listen er vurdering av stedets fotavtrykk. Før du velger et bestemt dekk skal du hav en grundig forståelse av kjøretøyets aktiviteter på stedet.

På gruvesteder kan dette oppnås ved å montere et stedssporende apparat på en lastebil og la kjøretøyet gå i en angitt periode. Dette hjelper deg med å utvikle et stedskart. På samme tid skal du spore avstanden lastebilen kjører, hastigheten og lasten den transporterer.

Ta deretter den gjennomsnittlige lasten og gang den verdien med kjøretøyets gjennomsnittshastighet. Dette gir deg stedets tonn/mile per time-rating eller tonn/kilometer i timen-rating.

Hvert terrengdekk uansett bruk har også en bestemt tonn/kilometer i timen-rating eller tonn/mile per time-rating som utgjør den maksimale anbefalte lasten dekket kan transportere ved en viss hastighet. I hvert tilfelle vil du velge et dekk som har en høyrere tonn/kilometer i timen-rating eller tonn/mile per time-rating enn stedets tonn/kilometer i timen-rating eller tonn/mile per time-rating. Dette bidrar til å sikre at du velger rett dekk for det stedet.