Stedsanalyse: Se på hva som er under dekkene deres

Optimal dekkytelse begynner med smart valg av dekk. Når du velger dekk, hold øye på mønsterdybdedesign. Du kan presenteres med flere designalternativer som på overflaten kan synes like brukbare. Det som er under dekket – bakkeforholdene – fastslår imidlertid hvilken design du endelig velger å bruke.

Er bakkeforholdene myke. I så tilfelle kan det være mer passende med et dekk med grunnere mønsterdybde. Har bakkeforholdene mye steiner? I så tilfelle kan du ville bruke et dekk som har dyprere mønsterdybde for økt veigrep.

Mens du evaluerer bakkeforhold, se etter andre potensielle problemområder, inkludert veier som leder inn i og ut av stedet. Er de uten steiner og annet avfall som kunne skåret inn i dekkene? Hvordan ryddes de? Er det noe som kan gjøres for å forbdere veigrepet? Hvor mange svinger må lastebilene ta? Hvor bratt er bakkehellingene?

Hvis du har spørsmål, kontakt Goodyears representant som kan evaluere stedets bakkeforhold og foreta en dekkanbefaling.